Illyés Szabolcs József Ph.D

        történész-antropológus, missziós teológus 

          aktivitás:

Társadalmi Antropológiai Kutatóközpont (SZTE Pedagógusképző Kar – CHRISDIMEN Alapítvány konzorcium.):
     intézetigazgató (2017- )

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Európai Uniós Projektigazgatóság:
     társadalomtudományi kutatásvezető, tudományos és nemzetpolitikai projektvezető       (2015- )

CHRISDIMEN Társadalom- és Valláskutató Alapítvány:
     kuratóriumi elnök (2008- )

FONS International (Nemzetközi, Ökumenikus Vallási Egyesület):
     missziós elnök, nemzetközi igazgató (2013- )

          fontosabb szakmai végzettségek:

 2009. (DTh); Doktor der Theologie, Universität Wien; mozgalomkutatás kvalitatív kutatásmódszertana.

2009. Doktorat Rigorosum, Universität Wien; vallási antropológia (Rituals).

2016. PhD, honosított: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, általános teológia

2000. (MA); történelem egyetemi oklevél, Szegedi Tudományegyetem; jelenkor-történeti vizsgálódás az szovjet típusú állam által üldözött keresztény közösségek kapcsán.

2000. (MA specializáció); vallástudomány, mozgalomkutatás, Szegedi Tudományegyetem; kvalitatív kutatásmódszertan

           korábbi szakmai előmenetel:

2013-2016         egyetemi oktató; Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, VJTK, oktatott tárgy: kultúrák közötti kapcsolatok (óraadó, szakvezető).

2013-2015         projektmenedzser; Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete. – TÁMOP

2009-2013         teológiai adjunktus; Pünkösdi Teológiai Főiskola; oktatott tárgyak: – kultúrák közötti  kommunikáció (kommunikáció), szociológia

2010-2012         online szerkesztő; mindennapi.hu hírportál, Elő Szó Alapítvány; Társadalom, Egyház rovatok vezetése, szerkesztése

2002-2009        egyetemi oktató (óraadó); Szegedi Tudományegyetem BTK, vallástudományi tanszék; oktatott tárgyak: kereszténység, vallás és politika, vallás és média

2003-2007        társadalomtudományi kutató, Universität Wien, Pastorales Forum közép-európai doktori ösztöndíj, (kvalitatív módszertani tipológia)

2001-2008         újságíró, oldalszerkesztő; Délmagyarország, Délvilág; LapCom Kft.

          fontosabb publikációk:

Tanulmányok

– Identity of Minority: Small Hungarian Catholic Communities during the Decades of the Church-Persecution, THEQ 9. PTE, 2019

– Klasztermodell és a hálózatosodás lehetőségei a 21. századi egyházban; Pünkösd.ma 2010/1.

– Possibilites: common analysis of social and christian movements. Cultural Diplomacy 2010/3.

– Hipermédia-dekódolási gyakorlat; Vallástudományi Szemle 2010/3. (http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/5b5251c2ed84c190.pdf)

– Kommunikációs elméletek teológiai aspektusai I.; Pünkösd.ma 2011/2.

– Szervezeti kommunikáció: intézmény mint élő organizmus; Pünkösd.ma 2011/3.

– Vallási tartalmak az új média eszközrendszereiben; Vallástudományi Szemle 2011/3.

– Kommunikációs elméletek teológiai aspektusai II.; Pünkösd.ma 2011/5.

– Demokrácia és kontrollfétis; Pünkösd.ma 2011/6.

– A PentID kutatás eredményei: első olvasat; Pünkösd.ma 2012/1

– Földeáki Füzetsorozat (Katona-Illyés); sulinet.hu, 2007.

Monográfiák:

– Kiszombor Története ; CSMÖ, 2007

– Praxis of a Movement-Theory; Uni-Wien, 2008